Ledendienst

Ook onze vereniging is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zij verlenen hiervoor zogeheten ledendiensten. Ieder lid, en bij jeugdleden de ouders of verzorgers, draagt minimaal 8 uur per jaar bij aan activiteiten of werkzaamheden voor de vereniging.

Aan het begin van het jaar worden de ledendienstweekenden vastgesteld, maar ook tussendoor kunnen ledendienst uren worden gemaakt. Lukt het niet om bij te dragen voor de ledendienst? Dan kan dit worden afgekocht. Voor 2021 kan dat voor € 40,00 per jaar.

Omdat we zo optimaal gebruik maken van wat iedereen kan en leuk vindt om te doen, vragen we je onderstaand formulier in te vullen.

    Voor de zekerheid: Nog een keer wie je bent
    Nog 2 aanvullende vragen
    1. JaNee
    Bedankt voor hulp. Stuur nog even alles aan ons door.