Contributie en tarieven

De contributie betaal je per kwartaal en wordt automatisch van je rekening afgeschreven. Daarnaast betaal je licentiekosten voor de Atletiekunie per jaar.

Nog geen lid, meld je direct online aan!

Bijdrage lidmaatschap A.A.A. 2023

Je bondslidmaatschap is inbegrepen bij de contributie.

Contributietarieven 2023

Je contributie is inclusief het bondslidmaatschap van de Atletiekunie.

 • Pupillen (tot 12 jaar) betalen elk kwartaal € 34,50 contributie (jaarprijs € 138,-)
 • Junioren (12-18 jaar) betalen elk kwartaal € 39,00 contributie (jaarprijs € 156,-)
 • Senioren* betalen elk kwartaal € 39,00 contributie (jaarprijs € 156,-)
 • Wandelaars* betalen elk kwartaal € 34,00 contributie (jaarprijs € 135,-)
 • Steunleden betalen elk kwartaal € 15,00 contributie (jaarprijs € 60,-)

* Bij de contributie is € 1,- per maand inbegrepen voor koffie en thee.

Het contributietarief over 2024 kan per 1 april 2024 wijzigen. Hierover word je geïnformeerd tijdens de ALV van januari 2024.

Licentiekosten (Atletiekunie) over 2023

Jeugdleden hebben standaard een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Je betaalt hiervoor 1 keer per jaar een vast bedrag voor het hele kalenderjaar.

 • Pupillen (tot 12 jaar) betalen per jaar € 8,90
 • Junioren (12-18 jaar) betalen per jaar € 15,85
 • Senioren (ouder dan 18 jaar) betalen per jaar € 25,35 (*optioneel)

Stijgen de licentiekosten van de Atletiekunie per 1 januari 2024? In dat geval wordt het prijsverschil bij de factuur over het tweede kwartaal van 2024 verrekend.

Overige tarieven

 • Registratiekosten nieuw lid bedragen € 15,- bij inschrijving
 • 1e Strippenkaart* bootcamp € 30,-
 • 2e strippenkaart* bootcamp € 45,-
 • Deelname Start to Run – nader te bepalen.

* Met een strippenkaart train je op eigen risico.

Wil je opzeggen?

Dat vinden we natuurlijk jammer. Je lidmaatschap is maandelijks opzegbaar. Je opzegging ontvangen we het liefst 2 weken vooraf en via het opzegformulier op de pagina “ik doe niet meer mee/opzeggen“.

Wil je opzeggen per 1 januari? Doe dat altijd voor 15 december. Want na die datum wordt het lidmaatschap van de Atletiekunie verlengd. Zeg je je lidmaatschap op na 15 december, dan betaal je nog de kosten voor het bondslidmaatschap voor het volgende jaar.

Wil je opzeggen per 1 februari of 1 maart? Dan dekt je lidmaatschap nog niet de kosten voor het bondslidmaatschap. Je betaalt dan naar rato de rest van het jaar het bondslidmaatschap nog bij.

Het bondslidmaatschap bedraagt in 2024 voor senioren € 20,00; voor junioren € 18,50 en voor pupillen € 17,50.