Nieuwe atletiekbaan

Vertrouwenscontactpersoon A.A.A.

Marlies Schram

Mijn naam is Marlies Schram. Ik woon in Alblasserdam en train bij de trimgroep op zaterdagochtend en met enige regelmaat op de maandag. Je kunt me altijd aanspreken op de vereniging, bellen of een mailtje sturen.

mail:vertrouwenspersoon@aaa-atletiek.nl
telefoon:06-25354522

Wat wil ik betekenen voor de vereniging?

Als vertrouwenscontactpersoon wil ik graag op een positieve manier een bijdrage leveren aan de sfeer op onze atletiekvereniging. Ik wil dat iedereen kan sporten in een sociaal veilige sportomgeving.

Ik hoop dat je je bij de vereniging thuis voelt, dat je jezelf kunt zijn en dat je in voorkomende gevallen iemand anders durft aan te spreken op ongepast gedrag. Als je bijvoorbeeld een ‘niet pluis-gevoel’ hebt, gepest wordt of last hebt van grensoverschrijdend gedrag, kun je mij bellen of mailen voor een gesprek.

Ik ben er voor de sporters en de trainers.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik het eerste aanspreekpunt. Ik kan je doorverwijzen naar deskundigen bij verschillende instanties en organisaties. Een vertrouwenscontactpersoon zorgt ook voor advies en preventieve maatregelen.

Ik werk onafhankelijk van het bestuur van Atletiekvereniging AAA. Gesprekken met mij zijn altijd vertrouwelijk. Meldingen worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld.

Wel zal er altijd een rapportage over de melding worden gedaan bij het bestuur. Dit kan desgewenst anoniem. Zo weten de bestuursleden wat er speelt en kunnen zij de nodige maatregelen nemen.

Mijn devies is: “Gaat het goed, zeg het, en spreek elkaar aan als het nodig is”.

Mocht je mij niet kunnen bereiken en het is dringend, neem dan contact op met een van de twee vertrouwenspersonen van de Atletiekunie:

Bij afwezigheid of spoed kan ook gebeld worden naar 0900-2025590. Dit is het vertrouwenspunt voor de sport van NOC-NSF. De bereikbaarheid is uitgebreid met WhatsApp 06-53646928. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.