Clubkasrun-2019

Clubkasrun in alternatieve vorm

Waar, vanwege coronamaatregelen, de ene na de andere activiteit van het havenfestival de afgelopen weken moest worden afgezegd, heeft de organisatie van de Dok 11 clubkas run alles op alles gezet om toch te kunnen voldoen aan de kernwaarde van de clubkas run: zoveel mogelijk mensen uit het dorp op een verantwoorde manier aan het bewegen krijgen.

Voor de vakantie was daarom het bericht uitgegaan dat de clubkas run, in welke vorm dan ook, door zou gaan. Na de vakantie bleek echter dat de ontwikkelingen op het gebied van corona de organisatie dwongen om in aangepaste vorm door te gaan.

Ondanks het feit dat de vergunning verstrekt was omdat aan alle maatregelen voor wat betreft corona zou worden voldaan is toch besloten om de clubkasrun aan te passen.

“Aan de ene kant willen we niets liever dan alle verenigingen stimuleren om zich sportief in te zetten om zo een bijdrage voor de clubkas te verdienen. Dit zou echter betekenen dat op een gegeven moment er toch heel veel sporters op minder dan 1,5 m van elkaar op de baan zouden staan. Dit zou een extra risico geven op een Corona uitbraak. En dat laatste staat nou juist haaks op wat bij gezondheidscentrum Dok 11 hoog in het vaandel staat: Bijdragen aan een goede gezondheid voor alle inwoners.”Aldus Charlotte Mallee-Dekker en Thijs Donkervoort. Beide initiatiefnemers voor de Dok11 clubkasrun.”

Aldus Charlotte Mallee-Dekker en Thijs Donkervoort. Beide initiatiefnemers voor de Dok11 clubkasrun.

Zelfs de aanpassingen die al waren gedaan om niet op de openbare weg maar op de atletiekbaan de clubkas run te organiseren zouden onvoldoende zijn om de gezondheid van de deelnemers te garanderen. Omdat de organisatie zich zeer wel bewust is van het feit dat ook de sportclubs een financieel zeer zwaar jaar achter de rug hebben is een alternatief bedacht. Alle sportclubs die de afgelopen twee jaar hebben meegedaan met de clubkas run krijgen het gemiddelde van de ronde opbrengst over die twee jaar uitgekeerd. De clubs die dit betreft krijgen persoonlijk bericht van Dok 11. In de vorm van waarde cheques zal het bedrag officieel aan één vertegenwoordiger per club worden overhandigd op 14 september op de atletiekbaan In Alblasserdam. Zo kan voldoende afstand worden gegarandeerd en worden de clubs toch financieel ondersteund door Dok 11.

Natuurlijk zien we niets liever dan dat we volgend jaar weer gewoon rondjes moeten rennen voor een bijdrage aan de clubkas. Of dat op de baan is of op het oude parcours zullen we nog zien. We hopen in ieder geval met deze bijdrage de clubs voor dit jaar weer een steuntje in de rug gegeven te hebben. Aldus Charlotte Mallee-Dekker en Thijs Donkervoort.

Lees ook de informatie in de media: